LENA KRAMARIĆ

news

Mysterium Crucis

23/04/2023, 12:44

Small exhibition

22/12/2022, 12:48

New project: Experimental movie: MIXED MEDIA, 2022.

Najavljujem online premijeru eksperimentalnog filma Kombinirana tehnika, 2022. autorica Lene Kramarić i Martine Tomić koji je dostupan na stranici UO Genijator.

24/06/2022, 11:32
Read more